Erkende verhuizers - Official Movers

Official Movers: Kwaliteitslabel voor erkende 

official movers   Enkel verhuisbedrijven die bekend staan als betrouwbaar en correct kunnen, op basis van welbepaalde criteria, lid worden van de Belgische Kamer der Verhuizers (B.K.V.). Deze beroepsorganisatie bestaat al ruim 100 jaar!

Een officieel erkende verhuizer (herkenbaar aan het logo 'Official Movers') zoals Verhuisbedrijf Vrancken is specialist in verhuizingen, opslag van verhuisgoederen en een waaier van aanverwante activiteiten zoals vervoer, behandeling en opslag.

Daarbij hoort ook de installatie van goederen die speciale zorgen vereisen zoals nieuwe meubelen, antieke- en kunstvoorwerpen, muziekinstrumenten, tentoonstellingsmateriaal, medische-, laboratorium- en elektronische apparatuur, archieven, kantooruitrusting, brandkasten, industriële machines, en dergelijke meer.verhuisbedrijven

 

Verhuizen is veel meer dan inpakken en wegwezen.

Erkende leden van de Belgische Kamer der verhuizers (BKV) voldoen aan alle wettelijke voorschriften op het vlak van vakbekwaamheid en betrouwbaarheid. In hun hoedanigheid van 'OFFICIAL MOVERS' huldigen erkende verhuisbedrijven volgende kwaliteitsprincipes:

  • Erkende verhuizers werken conform de handelspraktijken, mits respect van de boekhoudkundige, fiscale en sociale wetgeving.*
  • Werken op basis van een duidelijk en gedetailleerde offerte en/of tarieven en van de bijhorende algemene BKV-voorwaarden.
  • Instaan voor een correcte uitvoering van de toevertrouwde opdrachten.
  • De klanten wijzen op mogelijke risico's en hen degelijk informeren over de verzekeringsmodaliteiten.
  • Enkel bekwaam, betrouwbaar en goed opgeleid personeel inzetten voor de uitvoering van de opdrachten.
  • Voertuigen, heftoestellen en andere werktuigen inzetten die speciaal voor de uitvoering van verhuiswerkzaamheden zijn uitgerust, die beveiligd zijn en die beantwoorden aan de vereiste technische normen.
  • Milieuvriendelijke en aangepaste verpakkingsmaterialen gebruiken.
  • Erkende verhuizers dragen als een goede huisvader zorg voor de in meubelbewaring toevertrouwde voorwerpen en meubelen, en dit in een veilige, speciaal daarvoor uitgeruste bewaarplaats.
  • Correct en controleerbaar afrekenen.
  • Erkende verhuizers maken zich herkenbaar via het logo 'OFFICAL MOVERS'.

Wat kost een erkende verhuizer? Raadpleeg hier onze tarieven!